Komunikat prasowy. Sprzeciw Fundacji wobec likwidacji prac domowych.

W piątek wieczorem (9 lutego 2024 roku) Fundacja Mamy i Taty opublikowała petycję skierowaną do Pani Minister Barbary Nowackiej.
Petycja stanowi element konsultacji społecznych w sprawie likwidacji prac domowych.
Fundacja Mamy i Taty jest przeciwna likwidacji tychże prac.
Uważamy takie rozwiązanie za niewłaściwe, a wręcz szkodliwe, ponieważ:
  1. prace domowe na tym etapie szkolnym są nie tylko sprawdzeniem i utrwaleniem przyswojonej na lekcji wiedzy, ale przede wszystkim ćwiczeniem grafomotorycznym, niezbędnym dla prawidłowego rozwoju mózgu małego człowieka;
  2. etap wczesnoszkolny jest czasem wprowadzania dobrych nawyków systematycznej i wytrwałej pracy, a także treningu samoorganizacji w zakresie czasu i przestrzeni pracy; bez tych nawyków wypracowanych już na początkowym etapie dalsze kształcenie uczniów napotka trudności wynikające z braku podstawowych umiejętności związanych z uczeniem się.

Ponadto proponowane rozwiązanie uważamy za niewłaściwe i szkodliwe, ponieważ:

  1. skutkować będzie skrajnym zróżnicowaniem poziomu uczniów w jednej grupie, jeśli materiał omówiony na lekcji jedni uczniowie powtórzą samodzielnie za pomocą pracy domowej, a inni skorzystają z przywileju dobrowolności prac domowych i do materiału nie powrócą; spowoduje to nie tylko utrudnienia dla nauczyciela, ale również uniemożliwi pełne skorzystanie z lekcji zarówno tym bardziej, jak i tym mniej uzdolnionym uczniom;
  2. ograniczy rodzicom możliwość monitorowania postępów dziecka, którego nie będą mogli obserwować przy pracy, przez co nie będą w stanie zainterweniować w razie trudności;
  3. pozbawi uczniów możliwości otrzymania informacji zwrotnej na temat wykonanej pracy, poczynionych postępów oraz zagadnień do dalszej pracy;
  4. będzie mieć negatywny wpływ na i tak już złą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, gdyż czas uwolniony od prac domowych z dużym prawdopodobieństwem zostanie spożytkowany na aktywność w internecie, w tym na media społecznościowe, których negatywne skutki podkreśla zgodnie większość psychologów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią petycji i poinformowanie swoich odbiorców o apelu Fundacji Mamy i Taty. Link do petycji:

facebook
by e-smart.pl