(13.02) Od dziś NFOŚiGW rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie biogazowni komunalnych

NFOŚiGW – biogazowni – dofinansowanie Od dziś (13.02) przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. To nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z budową nowych, rozbudową lub modernizacją istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Budżet programu to 1,5 mld złotych. Wiceprezes Funduszu Dominik Bąk powiedział, że pozyskiwanie energii z bioodpadów przybliża nas do idei gospodarki w obiegu zamkniętym. Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu d spraw odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska dodał, że zarówno składowiska śmieci, jak i oczyszczalnie ścieków znacząco oddziałują na środowisko. Dlatego zlokalizowanie przy nich biogazowni spowoduje zmniejszenie tego oddziaływania, a jednocześnie da mnóstwo korzyści społeczeństwu i gospodarce. „Chcemy wykorzystać ten biogaz do produkcji energii, ciepła, które można systemowo przekazywać do odbiorców końcowych” – podkreślił. Nabór wniosków będzie trwał do 30 czerwca przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu programu. NFOŚiGW wyjaśnia, że „dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na samą inwestycję. Jeżeli w instalacji, będącej przedmiotem wniosku, przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe, intensywność dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych”.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/wcześ./#Prostak/w kry

facebook
by e-smart.pl