(11-12.07) W Sejmie m.in. Kodeks karny i immunitet posła Romanowskiego

Sejm-posiedzenie-immunitet Dziś (11.07) o 10.00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Izba przeprowadzi między innymi drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem Prawa komunikacji elektronicznej oraz nad projektem ustawy wprowadzającej te przepisy. Chodzi o dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych. Projekt dotyczy ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Umożliwia też abonentom kart pre-paid otrzymania zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz zwiększa elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów. Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jego celem jest usprawnienie działań wojska, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Reguluje też kwestie ich ochrony prawnej. Sejm zajmie się też wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego oraz o wyrażenie zgody na zatrzymanie go i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Komisja regulaminowa rekomenduje Sejmowi przyjęcie obu wniosków.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dwi/

facebook
by e-smart.pl