Work-Life Balance

Jak pokazują badania, brak równowagi między pracą a życiem rodzinnym może skutkować u pracowników i ich rodzin m.in. stresem, pogorszeniem stanu zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), konfliktami w rodzinie, a w konsekwencji rozwodami. Dla pracodawców zaburzenie równowagi między pracą a życiem rodzinnym pracowników może prowadzić m.in. do absencji chorobowych, mniejszego zaangażowania pracowników w pracę, niższego poziomu motywacji, złą atmosferą w zespole, co w konsekwencji może prowadzić do kryzysu firmy. Zespół Fundacji Mamy i Taty opracował aktualne wskazówki i zestaw dobrych praktyk z dziedziny Work-Life Balance dla pracodawców i pracowników. Zapraszamy do pobrania materiałów w formie .pdf

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją podsumowującą etap badań i analiz dotyczących rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych, w formie .pdf

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

facebook
by e-smart.pl