Zaburzenia zachowania (CD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania (CD – conduct disorder) stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Dziecko z CD, jak podkreśla Urszula Oszwa, psycholog i adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie, ma poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób akceptowany społecznie. Nie uznaje…

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania rozpoznaje się, gdy dziecko lub nastolatek w powtarzalny sposób przekracza normy społeczne, a nawet łamie prawo. U dzieci nasilenie takich zachowań bywa zwykle nieco mniejsze i nie przekracza norm prawnych – rozpoznaje się wtedy zaburzenia opozycyjno-buntownicze. U nastolatków jednak posuwają się one nawet poza granice łamania prawa. Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze występują…

facebook
by e-smart.pl