Zaburzenia zachowania (CD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania (CD – conduct disorder) stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Dziecko z CD, jak podkreśla Urszula Oszwa, psycholog i adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie, ma poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób akceptowany społecznie. Nie uznaje…

facebook
by e-smart.pl