Wiceminister S. Szwed o planowanych zmianach w kodeksie pracy

S. Szwed – MRiPS – kodeks pracy – praca zdalna – kontrola trzeźwości Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed chce by Sejm dalej procedował rządowy projekt zmian w kodeksie pracy. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany dotyczą, między innymi pracy zdalnej i możliwości prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Stanisław Szwed złożył wniosek o skierowanie projektu do pracy w komisjach. Jak podkreślił na mównicy sejmowej, jest potrzeba uregulowana wielu kwestii. „Wprowadziliśmy definicję pracy zdalnej. Będzie nią praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. W tym praca pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość” – mówił wiceminister. Pracownik nie będzie mógł być zmuszony do świadczenia pracy zdalnej. Jedynie taki tryb pracy będzie mógł być narzucony, między innymi przez stan nadzwyczajny albo stan epidemii. Projekt przewiduje także tzw. “okazjonalną pracę zdalną” wyłącznie na wniosek pracownika. Drugą kwestią wymagającą regulacji jest kwestia możliwości prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Wiceminister Szwed mówił, że do jej przeprowadzenia będzie konieczne spełnienie określonych warunków. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona tylko w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób oraz ochrony mienia. Kontrola może obejmować zarówno badanie obecności w organizmie alkoholu jak również innych środków działających podobnie. Taka kontrola będzie dopuszczona tylko, gdy pracodawca poinformuje pracowników o jej wprowadzeniu nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem jej przeprowadzania. W przypadku gdy obecność alkoholu lub innych środków działających podobnie nie zostanie stwierdzona, badanie nie będzie pociągało żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika. IAR/d OW /mitro/

facebook
by e-smart.pl