Wiceminister M. Wójcik o przepisach chroniących tożsamość kulturową dzieci

Michał Wójcik – ministerstwo sprawiedliwości – prawo Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że kraje unijne będą zobowiązane do poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej. „Przepisy rozporządzenia Bruksela II bis weszły w życie 1 sierpnia dzięki polskim staraniom. To duży sukces ministerstwa sprawiedliwości” – podkreślił podczas konferencji prasowej wiceszef resortu Michał Wójcik. Jak wyjaśnił, w praktyce oznacza to, że dzieci kierowanie pod opiekę zastępczą, mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju swojego pochodzenia. „Dzisiaj, jeżeli dziecko polskie znajduje się w innym kraju, jeżeli toczy się sprawa dotycząca tego dziecka, jeśli ma ono trafić do pieczy zastępczej, sąd danego państwa, który rozstrzyga sprawę, będzie musiał zwrócić się do polskiej placówki dyplomatycznej, czyli konsula zajmującego się ochroną praw dzieci, a konsulowie dalej do ministerstwa sprawiedliwości i to my będziemy szukali rodziny dla takich dzieci” – powiedział wiceminister. „Przyjęcie rozporządzenia, które reguluje transgraniczną współpracę w sprawach rodzinnych i małżeńskich, zwiększa ochronę dzieci i zapewnia realizację gwarancji zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Kluczowy zapis tego rozporządzenia powstał w resorcie sprawiedliwości” – podkreślił Michał Wójcik. Ministerstwo sprawiedliwości przekazało, że Rada Unii Europejskiej opowiedziała się za przyjęciem nowego rozporządzenia Bruksela II bis, które reguluje współpracę w sprawach rodzinnych i małżeńskich. Resort dodaje, że wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza skuteczniejszą ochronę praw dziecka.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ MS/ #Kurek/i pcz/w dw

facebook
by e-smart.pl