TK decyduje, czy Polska powinna respektować decyzję TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN

TSUE – Trybunał Konstytucyjny-Izba Dyscyplinarna Trybunał Konstytucyjny decyduje, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rozprawa rozpoczęła się po godzinie 13:00. Sędziowie zajmują się pytaniem, które w kwietniu ubiegłego roku zadała Izba Dyscyplinarna. Chodzi o wniosek w sprawie wykonywania środków tymczasowych unijnego trybunału, które odnoszą się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej państwa. Na rozprawie stawili się: sędzia Sądu Najwyższego oraz przedstawiciele: Prezydenta RP, Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni wniósł o odroczenie rozprawy co najmniej do jutra. Swoje stanowisko przedstawiła sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Bednarek, następnie zarządzono kwadrans przerwy. Sprawę rozpatruje pięcioosobowy skład sędziowski, któremu przewodniczy Krystyna Pawłowicz. W kwietniu ubiegłego roku unijny trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Podobne wątpliwości związane z unijnym prawem mają też inne państwa. Kilka dni temu pełnemu egzekwowaniu prawa europejskiego sprzeciwiła się Francuska Rada Stanu. Chodziło o gromadzenie danych użytkowników przez operatorów telekomunikacyjnych. Sędziowie najwyższego sądu administracyjnego we Francji tłumaczyli, że prawo europejskie powinno być przestrzegane, choć nie może ono podważać podstawowych zasad zawartych we francuskiej konstytucji – takich jak obowiązek chronienia obywateli. Z kolei w maju Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że Europejski Bank Centralny naruszył niemiecką konstytucję, skupując obligacje państwowe. IAR/ wcześniejsze/ #Kurek/w to/

facebook
by e-smart.pl