Zaburzenia zachowania (CD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania (CD – conduct disorder) stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Dziecko z CD, jak podkreśla Urszula Oszwa, psycholog i adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie, ma poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób akceptowany społecznie. Nie uznaje…

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania rozpoznaje się, gdy dziecko lub nastolatek w powtarzalny sposób przekracza normy społeczne, a nawet łamie prawo. U dzieci nasilenie takich zachowań bywa zwykle nieco mniejsze i nie przekracza norm prawnych – rozpoznaje się wtedy zaburzenia opozycyjno-buntownicze. U nastolatków jednak posuwają się one nawet poza granice łamania prawa. Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze występują…

Lęk przed separacją w dzieciństwie. Czym jest? Jak sobie z nim radzić?

Lęk separacyjny jest zaburzeniem, które zwykle pojawia się u dzieci. Lęk separacyjny to wyolbrzymione obawy przed rozstaniem z najbliższymi, którym niejednokrotnie towarzyszą objawy fizyczne jak np. wymioty czy zaburzenia snu. Lęk separacyjny, określany także anglojęzycznym skrótem SAD (separation anxiety disorder), zaliczany jest do  najczęściej występujących form zaburzeń lękowych. Jest to chorobliwa, niewspółmierna do sytuacji obawa…

facebook
by e-smart.pl