Szczyt UE: premierzy o gospodarczych turbulencjach w Europie

UE – Bruksela – szczyt – gospodarka Premierzy państw członkowskich Unii Europejskiej mówią o widmie przedłużającej się inflacji i możliwym spowolnieniu gospodarczym. Szansę na utrzymanie wzrostu PKB widzi jednak szef Eurogrupy. W Brukseli trwa drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Piątkowe obrady są poświęcone sytuacji gospodarczej kontynentu. “Ukraińcy płacą swoim życiem, a my w pozostałej części Europy swoimi portfelami, trudno to porównać” – powiedział premier Łotwy Arturs Kriszjanis Karinsz. Jak zaznaczył, presja inflacyjna jest wywołana rosyjską inwazją na Ukrainę. „Banki centralne przewidują spowolnienie gospodarcze, to oczywiście pewna troska, ale pierwszorzędną sprawą jest kwestia obywateli, szczególnie tych gorzej sytuowanych, tak aby poprzez ukierunkowane wsparcie pomóc im przetrwać przede wszystkim najbliższą zimę” – stwierdził szef łotewskiego rządu. Premier Słowacji Eduard Heger przewiduje, że inflacja pozostanie z Europejczykami na dłuższy okres. Dlatego – jak powiedział – potrzeba konkretnych kroków na poziomie krajowym. „Na Słowacji wytwarzamy energię jądrową i byliśmy w stanie porozumieć się z jej dostawcą, aby ustalić pewne gwarantowane ceny. Nie są to ceny maksymalne, a ceny gwarantowane na rok 2023 i 2024” – wyjaśnił Eduard Heger. Większym optymistą w kontekście gospodarczej przyszłości Wspólnoty jest szef Eurogrupy, irlandzki minister finansów Paschal Donohoe. Jak powiedział, Unia Europejska utrzyma w tym roku wzrost gospodarczy. „Jeśli chodzi o przyszły rok – wobec ryzyk związanych z inflacją i energetyką – mamy fundusz odbudowy, który zostanie uruchomiony, mamy silny sektor finansowy, mamy także wysoki poziom popytu w naszej gospodarce jako pokłosie pandemii” – ocenił szef Eurogrupy. Nie jest wykluczone, że w przyszłym miesiącu unijni liderzy ponownie zjadą do Brukseli na szczyt, bo kilka krajów uważa, że należy go zorganizować, aby ponownie omówić sytuację na rynku energetycznym.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/i kk/w wk

facebook
by e-smart.pl