Siedlce: trwają centralne uroczystości XXVI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Dzień Judaizmu – Siedlce – uroczystości Biskup siedlecki Kazimierz Gurda wyraził nadzieję, że XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przyczyni się do niwelowania podziałów i będzie prowadził do dialogu.Podczas centralnych obchodów hierarcha otworzył część konferencyjną, która odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej: „Dzień Judaizmu niech będzie dla nas szansą na odkrywanie naszych korzeni, pogłębienie relacji i budowanie wspólnoty, pokazującej, że jesteśmy dziećmi jednego Boga” – zaznaczał. Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne powiedział, że przyjaźń i dialog pomiędzy judaizmem i katolicyzmem są bardzo ważne „Żydzi żyli na polskiej ziemi od ponad tysiąca lat, a kontakt między Żydami i Polakami miał zawsze nie tylko wymiar wspólnego zamieszkania, ale też relacji duchowej. Cieszę się, że jestem w Siedlcach, mieście, które przed Holokaustem w połowie było zamieszkane przez Żydów. Jest ważne, by dziś przypomnieć nasze wspólne życie i wspólne dziedzictwo” – podkreślił. Wieczorem w siedleckiej katedrze odbędzie się międzyreligijna celebracja Słowa Bożego. Komentarz chrześcijański wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, a komentarz żydowski poprowadzi rabin Boaz Pash. XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”.IAR/FARO.TV/ #Zielenkiewicz/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl