Sejmowa komisja energii rekomenduje poprawki do projektu ws. dopłat do węgla

Sejm-węgiel-dopłaty Sejmowa komisja energii rekomenduje wprowadzenie poprawek do rządowego projektu ustawy w sprawie dopłat do węgla. Propozycja przewiduje rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy będą sprzedawać węgiel po cenie nie wyższej niż 996 złotych i 60 groszy brutto. Komisja poparła m.in. zgłoszoną przez posła klubu Prawa i Sprawiedliwości Jana Warzechę poprawkę, która przewiduje podniesienie rekompensaty. W pierwotnej wersji projektu ustalono ją na 750,13 zł brutto. Komisja rekomenduje podniesienie jej do 1073,13 zł brutto. Jan Warzecha stwierdził, że zmiana ta jest podyktowana potrzebą zapewnienia większego wsparcia uczestnikom rynku w związku z trudną sytuacją na rynku paliw. Komisja rekomenduje również m.in. poprawkę klubu PiS, która rozdziela środki przeznaczone na wypłatę rekompensat na lata 2022-2023. W projekcie zapisano maksymalny limit wydatków na poziomie trzech miliardów złotych. Poprawka przyjęta przez komisję przewiduje, że w tym roku kwota ta wyniesie półtora miliarda złotych, a w przyszłym półtora miliarda złotych plus środki, które nie zostaną wydane w tym roku. Na 20:00 w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/w hm

facebook
by e-smart.pl