Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Sejm – nowelizacja – ustawa – przemoc w rodzinie Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających przemocy przez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc. Ustawa rozszerza też zakres pomocy i wsparcia osób doznających przemocy domowej. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/sejm.gov.pl/d mile/w łp

facebook
by e-smart.pl