Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Wyborczego

Sejm – głosowania – Kodeks Wyborczy – nowelizacja – wybory Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Wyborczego. Za było 230 posłów, przeciw 220, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przepisy, które składały się z dwóch projektów rządowych i jednego poselskiego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, mają zwiększyć frekwencję oraz ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Nowelizacja między innymi umożliwia utworzenie obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach liczących 200 lub 300 osób. Wcześniej w obwodzie do głosowania musiało mieszkać co najmniej 500 osób. Poza tym przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. Wśród poprawek Opozycja składała wnioski o odrzucenie całości projektów. Koalicja Obywatelska w jednej z poprawek proponowała przywrócenie głosowania korespondencyjnego. Z kolei Lewica chciała aby zaproponowane zmiany obowiązywały od nowej kadencji. Obie poprawki zostały odrzucone przez sejmową większość.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/w dyd

facebook
by e-smart.pl