Program 3. Polskiego Radia – Rzecznik rządu o decyzji TK odnośnie wyroku TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN

P.Mueller – TK – TSUE – Izba Dyscyplinarna Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że spodziewa się potwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny, że polska Konstytucja stoi ponad prawem europejskim. Odniósł się w ten sposób do zaplanowanego na dziś wydania decyzji czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Gość Programu 3. Polskiego Radia wyraził przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny potwierdzi, że decyzja TSUE ingerująca w działanie polskich sądów wykracza poza traktaty unijne. Według niego to Konstytucja reguluje zakres wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Piotr Mueller podkreślił, że konstytucja wyraźnie wskazuje na jej nadrzędność nad przepisami prawa międzynarodowego, a stanowisko rządu wynika z zapisów w konstytucji mówiących, że polskie prawo konstytucyjne jest prawem stojącym ponad prawem europejskim. Piotr Mueller zaznaczył, że wiele krajów Unii Europejskiej jasno określiło nadrzędność ich Konstytucji nad prawem europejskim. Wymienił między innymi decyzje trybunałów w Czechach czy Niemczech, gdzie również stwierdzono, że prawo konstytucyjne jest nadrzędne wobec regulacji europejskich. Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rozprawę wyznaczono na godzinę 13:00. Wątpliwość ma sama Izba Dyscyplinarna, która pytanie zadała w kwietniu ubiegłego roku. Wydane przez TSUE postanowienie ma bardzo poważny wpływ na pracę Izby Dyscyplinarnej, ponieważ de facto zawiesza prowadzenie części spraw. Chodzi o wniosek w sprawie wykonywania środków tymczasowych unijnego trybunału, które odnoszą się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. W kwietniu ubiegłego roku unijny trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR3/wcześn./d kwi/i ms/w mt

facebook
by e-smart.pl