Program 1. Polskiego Radia – Bartłomiej Wróblewski o obszarach działania RPO

Program 1. Polskiego Radia – B.Wróblewski – RPO – obszary działania Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski wyraził nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Senatu senatorowie zaakceptują jego kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwrócił uwagę, że w przeciwnym wypadku Polsce grozi ryzyko niefunkcjonowania tego urzędu. W rozmowie w Programie 1. Polskiego Radia Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że sformułował cztery obszary zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Mają one odpowiadać potrzebom obywateli, jak również zachęcić senatorów opozycji do poparcia jego kandydatury. Wśród pilnych zadań Bartłomiej Wróblewski wymienił sprawy osób chorych i niepełnosprawnych, a także dzieci i seniorów oraz sprawy wolności i praw rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. „Mówię o klasycznych wolnościach liberalnych, w tym prawie własności i działalności gospodarczej oraz tradycyjnych wolnościach – prawach rodziny, prawach rodzin” – mówił Bartłomiej Wróblewski. Dodał, że wystosował do senatorów list, w którym zaproponował spotkanie i rozmowę na temat poparcia jego kandydatury na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. 15 kwietnia Sejm większością głosów wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę musi teraz poprzeć Senat. Przed głosowaniem z kandydatem ma spotkać się Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ustawa o RPO pozwalająca pełnić funkcję po wygaśnięciu pięcioletniej kadencji jest niezgodna z konstytucją. Kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą pełniłby obowiązki do czasu wyłonienia następcy. Po orzeczeniu Trybunału Adam Bodnar może pełnić funkcję przez maksymalnie trzy miesiące.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR1/wcześn./d kwi/i ms/w zr

facebook
by e-smart.pl