Prezydent podpisał ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

A. Duda – ustawa – rolnictwo – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 lutego 2023 roku o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ma ona na celu stworzenie podstaw prawnych do jego realizacji. Plan został przygotowany na podstawie zreformowanej wspólnej polityki rolnej i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających finansowanie różnych interwencji objętych Planem Strategicznym przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa określa zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny, czyli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i samorządów województw, a także zasady przyznawania pomocy finansowej oraz pomocy technicznej, przeprowadzania kontroli, wdrażania instrumentów finansowych i funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej. Ustawa wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odbywało się składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy. Wnioski będzie można składać już od 15 marca. Ustawa wprowadza także szereg zmian w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, dostosowujących postanowienia tej ustawy do aktualnych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych w zakresie bieżącej perspektywy finansowej wspólnej polityki rolnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 roku, z wyjątkiem niektórych regulacji wymagających dostosowania po stronie rolników oraz w zakresie systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan Strategiczny został 14 grudnia 2021 roku przyjęty przez Radę Ministrów, a 31 sierpnia 2022 roku zatwierdzony przez Komisję Europejską. Zaproponowane wsparcie będzie realizowane z unijnych środków, na które składa się wsparcie w kwocie 17 miliardów 300 milionów euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej i 4 miliardów 700 milionów euro w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej. W przypadku II filaru, oprócz środków Unii Europejskiej, przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3 miliardy 200 milionów euro, co daje łącznie ponad 7 miliardów 900 milionów euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/prezydent.pl/d OW/w dyd

facebook
by e-smart.pl