Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej na uroczystości 77. rocznicy obławy

Obława Augustowska – Giby- ksiądz Stanisław Wysocki Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ksiądz Stanisław Wysocki powiedział, że kolejna rocznica tego dramatu rodzi ból i żal. Przy Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar Obławy Augustowskiej, odbyły się główne obchody 77. rocznicy największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Ksiądz Stanisław Wysocki mówił, że na własne oczy widział sowieckie zbrodnie. „Widziałem na ojcowiźnie jak znęcali się enkawudziści wraz z kontrwywiadem Smiersz. Najboleśniejsze było to, że do mojego domu przyprowadził ich bardzo elegancki młody człowiek. To on wskazał to miejsce – mego ojca i moich sióstr” – mówił. Ksiądz Wysocki podkreślił ponadczasowe znaczenie lekcji, której udzieliła nam historia. „Dziękujemy Bogu, że Polacy otworzyli swoje serca i drzwi uchodźcom. To wielka radość, że mamy jeszcze dobrych ludzi” – podkreślił. Na zakończenie kapłan poprowadził modlitwę za ofiary Obławy Augustowskiej oraz w intencji pokoju na świecie i Ukrainie. 77 lat temu, 12 lipca 1945 roku, oddziały NKWD i Smiersz rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej kilkuset partyzantów podziemia niepodległościowego. Operacja jest określana jako Obława Augustowską.IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/i bf/d OW/w mt

facebook
by e-smart.pl