Ponad 2 tysiące podmiotów otrzyma pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury

fundusz – kultura – wsparcie 2064 instytucji i przedsiębiorstw artystycznych otrzyma pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 milionów złotych. Środki zostaną wykorzystane między innymi na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy. „Powołanie i uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury było bardzo wyczekiwane przez środowisko. Ze względów epidemicznych czas nie był naszym sprzymierzeńcem, działaliśmy pod jego dużą presją i wiedzieliśmy o tym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że cały proces – w tym legislacyjny – udało się przeprowadzić w tak szybkim tempie. Pozostał nam ostatni i zarazem najważniejszy krok: wypłata świadczeń” – podkreśla wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor Piotr Gliński. O pomoc finansową w ramach utworzonego we wrześniu Funduszu Wsparcia Kultury ubiegało się 2246 podmiotów – samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca. Ocenie merytorycznej poddano 2064 prawidłowo wypełnionych i złożonych wniosków. Pomoc otrzymają 144 samorządowe instytucje artystyczne – przyznana kwota to 94 716 434 złote, 306 organizacji pozarządowych (NGO) – przyznana kwota to 38 578 661 złotych; 448 przedsiębiorców – przyznana kwota to 90 959 964 złotych i 1166 firm świadczących usługi zaplecza scenotechnicznego – przyznana kwota 175 235 109 złotych. Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 roku. Fundusz Wsparcia Kultury o wartości 400 milionów złotych to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na około sześć miliardów złotych. Operatorami Funduszu z ramienia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Lista beneficjentów FWK dostępna jest na stronie MKDNiS.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ #Piotrowska/d ms/w hm

facebook
by e-smart.pl