Po raz pierwszy spotkała się Polonijna Rada Rodziny

Polonijna Rada Rodziny – KEP Dziś po raz pierwszy doszło do spotkania Polonijnej Rady Rodziny, powstałej przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Członkowie Polonijnej Rady Rodzin podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz wyrazili pragnienie służenia polonijnym duszpasterzom i małżonkom poprzez wypracowywanie konkretnych pomocy duszpasterskich. W spotkaniu, które odbyło się online, udział wzięli reprezentanci: Anglii, Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski zaangażowani w polonijnym duszpasterstwie małżeństw i rodzin, w poradnictwie rodzin, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin, między innymi Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół. W wydarzeniu uczestniczyli także księża koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw oraz eksperci z Polski współpracujący i angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz, delegat KEP do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym przyszłego roku. W skład Polonijnej Rady Rodziny wchodzą przedstawiciele duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych i w Polsce, współpracujący z duszpasterstwem polonijnym. Głównymi celami pracy Polonijnej Rady Rodziny są: informacja i edukacja z zakresu życia w małżeństwie i rodzinie, formacja duszpasterzy i małżonków, integracja i współpraca zarówno w ramach Polonii, jak i z Kościołami lokalnymi, inicjacja działań służących przygotowaniu do życia w małżeństwie, towarzyszeniu małżonkom i rodzinom oraz wychowaniu dzieci.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komunikat/d vey/w dwi/

facebook
by e-smart.pl