PKP PLK przejmuje firmę Trakcja

Koleje – PKP PLK – Trakcja PKP Polskie Linie Kolejowe będą większościowym udziałowcem firmy Trakcja. Zarządy obu spółek podpisały odpowiednie dokumenty w Warszawie. Trakcja zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na sieci kolejowej. Zawarcie umowy jest istotne dla całej procedury emisji nowych akcji i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego. PLK dokapitalizują Trakcję kwotą 200 milionów złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A. firma wyemitowała 250 milionów nowych akcji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objęły za kwotę 200 milionów złotych. Akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego. Nowy właściciel zapowiada przegląd w Trakcji. Na jego podstawie zostaną podjęte decyzje w sprawie profilu jej działalności. Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zapowiedział, że procedury dotyczące przeglądu potrwają od dwóch do trzech miesięcy. Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu, oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Pszoniak /i hk/w Wj

facebook
by e-smart.pl