PGNiG z nowym złożem gazu

PGNiG – gaz – odkrycie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło nowe złoże gazu – w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Spółka szacuje zasobność złoża na 650 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Odkrycia dokonano otworem poszukiwawczym Sierosław-2H o długości ponad 3640 metrów. Po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie około 40 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego zaazotowanego, co w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oznacza 32 miliony metry sześcienne paliwa rocznie. Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce. Lokalizacja odwiertu Sierosław-2H została wytypowana w oparciu o analizę wyników badań geofizycznych zrealizowanych metodą trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Otwór był wiercony od kwietnia do czerwca 2022 roku, po czym wykonano test produkcyjny, który potwierdził opłacalność eksploatacji nowo odkrytych zasobów. W konsekwencji odkrycia złoża Sierosław PGNiG planuje dalsze prace poszukiwawcze na tym obszarze. W przypadku odkrycia kolejnych złóż ich eksploatacja będzie mieć korzystny wpływ nie tylko na możliwość zabezpieczenia dostaw gazu, ale także na kondycję finansową samorządów, na terenie których znajdują się zasoby ropy i gazu. Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależniona od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty, województwa, na terenie których znajduje się złoże oraz, dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym beneficjentem są gminy, które otrzymują 60 procent należnej opłaty. Część przypadająca na powiaty i województwa wynosi po 15 procent a w przypadku NFOŚiGW – 10 procent. W ubiegłym roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej PGNiG przekazało na rzecz samorządów około 125 milionów złotych, przy czym najwięcej, bo ponad 54, otrzymały jednostki z województwa Wielkopolskiego.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PGNiG/w łp/w Wj

facebook
by e-smart.pl