PFN wspiera Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Polska Fundacja Narodowa – Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – pomoc Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za priorytet udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym. W ramach walki z COVID-19 pomoc trafi do Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. W ramach projektu „Pomoc PFN w walce z epidemią COVID-19” Polska Fundacja Narodowa wspomogła Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum prowadzi paliatywną opiekę domową nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Obszar działania hospicjum domowego obejmuje Warszawę i rejon do 100 km od stolicy. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec pobytu w szpitalu. Jednym z celów hospicjum jest umożliwienie chorym dzieciom przeżywania choroby we własnych domach, w znanym, przyjaznym otoczeniu, z bliskimi. „Działalność pomocowa Polskiej Fundacji Narodowej realizowana zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, to konsekwencja naszych zobowiązań wobec Fundatorów, ale i wynik przekonania, że okres pandemii obliguje do wykazania się solidarnością z potrzebującymi. To wyraz empatii i solidarności” – powiedział Michał Góras, wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. PFN od momentu pojawienia się COVID-19 w naszym kraju czynnie włączyła się w przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Warszawskie Hospicjum w ramach współpracy z Fundacją zakupi asystory kaszlu. Urządzenia są niezbędne w codziennej fizjoterapii oddechowej. Stosowanie asystora w opiece paliatywnej pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych i związanych z nimi powikłań będących następstwem procesu leczenia i antybiotykoterapii. „Czas pandemii to okres wymagający mobilizacji wszystkich ludzi i podmiotów w celu udzielenia koniecznej pomocy potrzebującym. Zapewne jest to także moment, w którym naszym obowiązkiem staje się empatyczne spojrzenie na bliźnich. Polska Fundacja Narodowa jako podmiot trzeciego sektora, wspiera walkę z COVID-19 przekazując darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków antyseptycznych dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów czy zakładów dla chronicznie chorych. „Poprzez takie spektrum działań pragniemy włączyć się w ogólnospołeczny wysiłek walki z pandemią” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Dyrektor Biura Komunikacji PFN/d Pilecki/w hm

facebook
by e-smart.pl