P. Szefernaker o wsparciu dla rodzin goszczących uchodźców

Paweł Szeferenaker – Ukraina – pomoc Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców Paweł Szefernaker poinformował, że rząd nadal wspiera osoby, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie w wysokości 40 złotych za osobę dziennie za zapewnienie uciekinierom wojennym zakwaterowania i wyżywienia przysługuje przez 120 dni. „Okres ten będzie wydłużany w przypadku pomocy określonym grupom osób” – powiedział Paweł Szefernaker. „Chcemy przedłużyć ten termin dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci do 12. miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę nad trojgiem i więcej dzieci” – dodał wiceszef MSWiA. Choć dla części osób 120 dni od przyjęcia uchodźców mija z początkiem lipca, to Paweł Szefernaker precyzuje, że ten czas liczy się od początku pomagania danej osobie. „Bez względu na to, kiedy ta osoba przyjedzie – w lipcu czy w sierpniu – i będzie szukała schronienia w Polsce, ponieważ mieszka na terenie kraju objętego wojną, będzie możliwość uzyskania tego wsparcia przez 120 dni od momentu przyjazdu” – dodał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Paweł Szefernaker poinformował, że do tej pory numer PESEL nadano milionowi 188 tysiącom uchodźców z Ukrainy.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Szymczakowska/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl