Oświadczenie szefów MSW Polski, Litwy, Łotwy i Estonii po konsultacjach w Warszawie

MSZ – konsultacje – Litwa – Łotwa – Estonia Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w Warszawie, napisali, że działania podejmowane przez Rosję i współpracującą z nią Białoruś są traktowane jako próby intencjonalnej destabilizacji sytuacji w regionie. Dlatego zadeklarowali, że odpowiedź na te działania będzie wspólna, zdecydowana i odpowiednia do bieżącej sytuacji – aż po możliwość dalszej izolacji obu reżimów przez zamknięcie przejść granicznych. W związku z tym wezwano reżim białoruski do usunięcia Grupy Wagnera z terenów Białorusi, wycofania wszystkich nielegalnych migrantów z terenów przygranicznych i odesłania ich do krajów pochodzenia. W komunikacie podkreślono, że dzięki zdecydowanym działaniom rządów państw regionu, skutecznie minimalizujemy presję migracyjną i chronimy granicę Unii Europejskiej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gov.pl/ d OW/w dyd

facebook
by e-smart.pl