NFZ: w Polsce działa w sumie ponad 130 ośrodków II i III poziomu reformy psychiatrii dzieci i młodzieży

NFZ – reforma psychiatrii dziecięcej – szpital W Polsce działa w sumie ponad 130 ośrodków II i III poziomu reformy psychiatrii dzieci i młodzieży – poinformował Polskie Radio Paweł Florek z wydziału komunikacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugi poziom stanowią Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z oddziałem dziennym i poradnią zdrowia psychicznego lub samą poradnią. Trzeci to oddziały całodobowe z poradnią zdrowia psychicznego. Utworzone ośrodki bazują na wcześniej istniejącej strukturze. Różnice mają polegać na liczbie i jakości świadczeń oraz poziomie finasowania. Paweł Florek powiedział, że na drugim poziomie jest teraz 65 centrów zdrowia psychicznego z poradnią zdrowia psychicznego oraz 46 z poradnią i oddziałem dziennym. „Na drugim poziomie leczenia mały pacjent będzie miał zapewnione zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe, personel będzie mógł obserwować, jak się zachowuje w grupie, jak się zachowuje indywidualnie, ale także jego rodzice będą mogli skorzystać z omówienia wyników jego leczenia. Oczywiście na drugim poziomie mali pacjenci mają zapewnione także wsparcie edukacyjne” – mówił przedstawiciel NFZ-tu. Paweł Florek podkreślił, że jednym z najważniejszych założeń reformy jest współpraca ośrodków z różnych poziomów i przekazywanie informacji między nimi, by terapia i leczenie pacjentów były koordynowane. „Droga pacjenta między poszczególnymi poziomami jest zawsze monitorowana, sprawdzana i weryfikowana, czy terapia jest skuteczna i co się dzieje z małym pacjentem. Czy wystarczy, żeby on był na drugim poziomie, czy być może jest to moment, w którym może wrócić do pierwszego poziomu, ponieważ jego stan się poprawił” – mówił Paweł Florek. Na najwyższym, trzecim poziomie reformy, działają teraz 23 ośrodki. NFZ zakłada, że w najbliższym czasie kolejne istniejące placówki będą się przekształcać zgodnie z przyjętymi założeniami zmian w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży. Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży jest wdrażana od kwietnia 2020 roku. Najpierw były tworzone ośrodki pierwszego poziomu, czyli poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, w których ma być udzielana pierwsza pomoc psychologiczna. Można się do nich udać bez skierowania. Nie pracują w nich psychiatrzy lecz psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Dotąd powstało w Polsce ponad 350 tego typu placówek. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/i pcz/w dw

facebook
by e-smart.pl