MRiPS Podpisana przez prezydenta nowela ustawy o pomocy społecznej wprowadza korzystne zmiany

MRiPS – wicemin. S. Szwed – pomoc społeczna – preydent – ustawa Korzystne zmiany dla pracowników socjalnych i zniesienie odpłatności w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – takie m.in. zmiany przewiduje podpisana dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Dzięki przygotowanej przez resort rodziny i polityki społecznej nowelizacji dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych zwiększa się z 250 złotych do 400 złotych. Nowela ustala też ścieżkę awansu zawodowego oraz przewiduje zapewnienie pracownikom socjalnym pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia. Zmieni się też sposób ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Jak wyjaśnia wiceminister Szwed, zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych. Wiceminister Stanisław Szwed zwrócił też uwagę na doprecyzowano przepisów o zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, która uzyska w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Poszerzono również możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/i wz/w dw

facebook
by e-smart.pl