Ministerstwo Finansów: jest porozumienie w sprawie budżetu UE na 2024

MF – UE – budżet – 2024 Ministerstwo Finansów przekazało, że państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu wspólnoty na 2024 rok. Płatności zostały ustalone na poziomie ponad 142 miliardów euro, natomiast zobowiązania wyniosą ponad 189 miliardów euro. W komunikacie resort podkreślił, że w ramach nowego budżetu unijnego „udało się zwiększyć środki na polskie priorytety”. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że sukcesem Polski w negocjacjach nad budżetem „jest zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej o kluczowym znaczeniu dla Polski”. W budżecie Unii na 2024 rok ujęte zostaną kwestie priorytetowe dla Polski, czyli pomoc państwom przyjmującym uchodźców ukraińskich, połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu. Jak podał resort finansów, w nowym budżecie ujęte też zostaną potrzeby wynikające z rewizji wieloletnich ram finansowych, w tym liczący 50 miliardów euro Instrument Ukraiński. Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet Unii na 2024 rok zagwarantuje równowagę między sprawną realizacją projektów, a wyzwaniami stojącymi przed całą wspólnotą. Finansowanie będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, jak i na przyspieszenie realizacji projektów z programów operacyjnych dla ram finansowych na lata 2021-2027. Uczestnicy negocjacji zdecydowali, że konieczne modyfikacje przyszłorocznego budżetu zostaną przyjęte niezwłocznie po uzgodnieniu obecnie dyskutowanej rewizji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/MF/d jo/i wz/w kwi

facebook
by e-smart.pl