Minister edukacji i nauki o przygotowaniach do wprowadzenia przedmiotu Biznes i Zarządzanie


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/attesa/template-parts/content-single.php on line 46

Przemysław Czarnek – Biznes i Zarządzanie – szkoły Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że nowy przedmiot Biznes i Zarządzanie ma uczyć przede wszystkim praktyki. Biznes i Zarządzanie ma od września 2023 roku zastąpić Podstawy Przedsiębiorczości. Jak powiedział Przemysław Czarnek, chodzi przede wszystkim o to, by przekazać uczniom wiedzę, którą wykorzystają w przyszłości: „Nowy przedmiot będzie uczył bardziej praktycznego nauczania przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie naszego życia. Zaczynając od gospodarstwa domowego, prowadzenia spraw finansowych w gospodarstwie domowym i bardziej praktycznego podejścia do samego nauczania przedmiotu, łącznie z maturą. Chcemy, żeby na maturze egzamin z przedmiotu Biznes i Zarządzanie na poziomie rozszerzonym miał również wymiar praktyczny, czyli takie zadania rozwiązywane w grupach. Wydaje się, że to będzie nowość, na skalę do tej pory niespotykaną” – dodał szef resortu edukacji. W szkołach ponadpodstawowych będą 2 godziny tygodniowo na poziomie podstawowym i 8 godzin na poziomie rozszerzonym w całym cyklu nauczania. Pełnomocnik rządu do spraw GovTech Justyna Orłowska dodała, że duży wkład w naukę przedmiotu będą mieć przedsiębiorcy. „Nie było tak, że to było zabronione, żeby włączać przedsiębiorców, natomiast dostrzegamy to, że szkoła potrzebuje wsparcia w tym. Dlatego chcielibyśmy także stworzyć narzędzia cyfrowe i społeczność osób, które chcą się włączać w nauczanie podstaw przedsiębiorczości, teraz już przedmiotu Biznes i Zarządzanie” – powiedziała Justyna Orłowska. Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek powiedział, że przygotowania do opracowania podstawy programowej były poprzedzone największymi w historii konsultacjami, w których wzięło udział 30 tysięcy osób. „Każdy młody człowiek mógł zgłosić konkretne propozycje, postulaty, oczekiwania, ale co najważniejsze, w formule warsztatowej były wypracowywane propozycje konkretnych rozwiązań. I wśród bardzo wielu tematów, które były poruszane w trakcie tych konsultacji, bo one były bardzo szerokie, ponadresortowe, ponadsektorowe, bardzo istotnym postulatem było zdecydowane zwiększenie związków pomiędzy systemem kształcenia a oczekiwaniami rynku pracy” – dodał Piotr Mazurek. Jak przekazał minister edukacji i nauki, podstawa programowa nowego przedmiotu jest już na ukończeniu. Biznesu i Zarządzania będą uczyły te same osoby, które teraz uczą Podstaw Przedsiębiorczości, ale przejdą dodatkowe kursy przygotowujące. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Szymczakowska/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl