Mija 14. rocznica śmierci abp. K. Majdańskiego, założyciela Instytutu Studiów nad Rodziną, więźnia Dachau

abp K. Majdański – Dachau – Instytut Studiów nad Rodziną W rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau jest obchodzony Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Jednym z więźniów obozu był arcybiskup Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zmarł 14 lat temu, w 30. rocznicę wyzwolenia z Dachau. Ksiądz Jarosław Szymczak z Instytutu Studiów nad Rodziną podkreśla, że kleryk Majdański był poddawany obozowym eksperymentom medycznym, umiał jednak wybaczyć oprawcy. Podczas jednego z procesów zbrodniarzy hitlerowskich, podczas zeznań, podszedł do lekarza, podał mu rękę i wybaczył. Arcybiskup Majdański niechętnie wracał do obozowej przeszłości, przełomem było spotkanie z Janem Pawłem II – mówi ksiądz Szymczak. Po jednej z rzymskich audiencji papież powiedział, że uczestniczy w niej świadek męczeństwa w Dachau i świadek życia. Jak mówi ksiądz Szymczak, po tych słowach papieża gdy arcybiskup Majdański wrócił do Polski, zaczął opisywać swoje obozowe wspomnienia. W ten sposób powstała książka „Będziecie moimi świadkami”.Jak mówi ksiądz Szymczak, ocalenie z obozu w Dachau arcybiskup Majdański zawdzięczał świętemu Józefowi, a jako wotum wdzięczności postanowił założyć Instytut Studiów nad Rodziną, co nie było łatwym zadaniem w czasach komunistycznych. Jednak po latach starań przyszła decyzja o wydaniu zgodny na powstanie uczelni, była datowana 29 kwietnia 1975 roku. Kleryk Kazimierz Majdański został aresztowany 7 listopada 1939 jako alumn VI roku. Był więziony w Sachsenhausen i Dachau. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 lipca 1945 w Paryżu po uwolnieniu. Odbył studia doktoranckie w dziedzinie teologii moralnej na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. W latach 1956-1974 kierował redakcją pisma „Ateneum Kapłańskie”. 19 listopada 1962 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Sakrę biskupią otrzymał 24 marca 1963 we Włocławku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełnił funkcje wikariusza generalnego diecezji i dziekana kapituły katedralnej. Brał udział w II i IV sesji soboru watykańskiego II. Był wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, brał udział w sesji Światowego Synodu Biskupów w 1980. Jest autorem książek, m.in.: „Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny”, „Będziecie moimi świadkami”, „Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia”. Pochowany został w kaplicy Instytutu Studiów nad Rodziną w podwarszawskich Łomiankach. W 1991 roku arcybiskup otrzymał Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 1995 roku prezydent Lech Wałęsa nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a 11 listopada 2006 został odznaczony Orderem Orła Białego.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/w hm

facebook
by e-smart.pl