MEiN: nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN zostaną wypłacone do 14 października

MEiN – nauczyciele – nagrody – 250. rocznica – KEN Do 14 października nauczyciele otrzymają nagrody specjalne z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 złotych. Według najnowszego komunikatu MEiN przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Nagroda będzie wypłacana przez pracodawców. „Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach” – podało MEiN w komunikacie. Jednocześnie resort edukacji zaznaczył w komunikacie, że nagroda stanowi przychód ze stosunku pracy i jest świadczeniem, którego pracownik może skutecznie się domagać. W komunikacie poinformowano także o pochodzeniu środków na nagrody specjalne. „Środki na wypłatę nagrody będą przekazywane odpowiednio z rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz części budżetowych, którymi dysponują ministrowie, o których mowa w art. 8 ust. 4-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe” – poinformowało MEiN.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/MEiN/d pr/w dw

facebook
by e-smart.pl