Komisja spraw zagranicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu uchwały ws. reparacji


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/attesa/template-parts/content-single.php on line 46

Sejm – uchwała – reparacje Sejmowa komisja spraw zagranicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Dokument został przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. O 14.30 w Sejmie rozpocznie się II czytanie projektu. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk mówił, że jest to historyczny dzień z punktu widzenia państwa polskiego. W jego ocenie, uchwała ta przywraca naturalny porządek, jaki powinien obowiązywać w relacjach międzynarodowych i wzywa rząd Niemiec do tego, aby przyjął odpowiedzialność m.in. ekonomiczną za skutki II wojny światowej. Wśród poprawek wprowadzonych do projektu PiS m.in. dodano zapis mówiący o tym, że Polska nigdy nie otrzymała żadnego zadośćuczynienia za straty w wyniku agresji i okupacji rosyjskiej. Na posiedzeniu komisji odbyły się również pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie reparacji przygotowanych przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski mówił, że projekt jego klubu jest lepszy merytorycznie, bo mówi o zadośćuczynieniu, a nie o reparacjach. W jego ocenie reparacje są terminem prawnym. Zdaniem Władysława Teofila Bartoszewskiego, na świecie nie ma obecnie Trybunału, który mógłby rozpatrywać tę sprawę. W projekcie uchwały Sejm wzywa rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom na skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Jednocześnie podkreślono, że Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie i nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. „Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona” – zapisano w projekcie. Pod hasłem #bezprzedawNIEnia trwa kampania informacyjna poświęcona stratom wojennym, jakie Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji rozpoczętej 1 września 1939 r. O akcji informują wszystkie anteny Polskiego Radia, które przygotowało także specjalny serwis bezprzedawnienia.polskieradio.pl. Zawiera on opracowania historyczne, autorskie artykuły i unikatowe nagrania ze zbiorów Polskiego RadiaIAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl