Kolegium IPN wysłuchało kandydatów na prezesa instytucji

Instytut Pamięci Narodowej – kolegium IPN – konkurs Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wysłuchało kandydatów na prezesa tej instytucji. O stanowisko szefa IPN ubiegają się doktorzy: Adam Buława, Marek Chrzanowski, Karol Nawrocki, Jacek Wiatrowski oraz Paweł Zyzak. Karol Nawrocki to doktor nauk humanistycznych i specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2017 jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wśród kwestii, którymi chciałby się zająć jako prezes Instytutu, wymienił nawiązanie kontaktu z placówkami dyplomatycznymi, skrócenie procesów decyzyjnych i jasny podział kompetencji. Jedną z pierwszych jego decyzji byłoby powołanie biura nowoczesnych technologii. Kolejny kandydat na stanowisko prezesa IPN Paweł Zyzak to historyk, przedsiębiorca i autor między innymi biografii Lecha Wałęsy. Jak mówił, jako prezes Instytutu, chciałby nawiązać współpracę z Telewizją Polską przy tworzeniu filmów fabularnych oraz z międzynarodowymi instytucjami badawczymi. W ocenie historyka ważne jest również poszerzenie dostępu do cyfrowego archiwum IPN i publikacja książek, które będą atrakcyjne dla zagranicznego odbiorcy. O nacisku na kształtowanie wizerunku państwa za granicą mówił także Adam Buława, który do niedawna kierował Muzeum Wojska Polskiego. Według niego konieczne jest powołanie zespołu ekspertów, którzy szybko reagowaliby na wydarzenia związane z polityką historyczną państwa. Zdaniem pozostałych kandydatów – Marka Chrzanowskiego, dyrektora najstarszego liceum w Puławach, oraz prawnika Jacka Wiatrowskiego – dla Instytutu najważniejsza powinna być edukacja. Kadencja obecnego szefa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Nie zdecydował się on jednak ponownie ubiegać się o to stanowisko. Zgodnie z ustawą, wskazanego przez Kolegium IPN kandydata na szefa Instytutu ostatecznie powołuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja prezesa Instytutu trwa pięć lat.Informacyjna Agencja Prasowa/IAR/#Dadura/i wz/w mt

facebook
by e-smart.pl