Katowice: parafowano umowę społeczną dotyczącą transformacji branży górniczej

Katowice – górnictwo – gospodarka Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim umowę społeczną dotyczącą transformacji branży górniczej. Treść dokumentu przedstawiciele rządu i związkowcy uzgodnili po wielomiesięcznych rozmowach. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że plan ten jest jedyną propozycją, jaką państwo może odpowiedzialnie skierować do sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest jednak – jak zaznaczył – propozycją dobrą. Wiceminister Artur Soboń poinformował, że dokument został parafowany wraz z kilkoma załącznikami. Dotyczą one pomocy publicznej, wsparcia dla firm z branży okołogórniczej oraz inwestycji w regionach górniczych. W umowie społecznej uzgodniono także mechanizm finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, indeksację wynagrodzeń, zasady budowy i wdrażania instalacji tak zwanego czystego węgla oraz powołanie Funduszu Transformacji Śląska. Ustalono także terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku. Przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” Dominik Kolorz powiedział podczas tej samej konferencji prasowej, że parafowany dokument lepszy być nie mógł. Zauważył, że w umowie zawarto bardzo ważne rozdziały dotyczące transformacji całego województwa śląskiego. „Społecznie my nie możemy być zadowoleni z tego, że siedem miesięcy temu zdecydowaliśmy się na podjęcie tak drastycznego kroku, związanego z likwidacją jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce” – powiedział Dominik Kolorz. Przyznał przy tym, że związkowcy nie znaleźli grona eksperckiego czy gospodarczego, które zaproponowałoby jakikolwiek inne rozwiązanie dotyczące tak długofalowego funkcjonowania sektora górniczego w Polsce. Parafowanie umowy nie kończy prac. Strona społeczna poprosiła o dwa tygodnie, by skonsultować ją ze swoimi ciałami statutowymi. Ostateczne podpisanie dokumentu nastąpi więc około połowy maja. Kolejnym krokiem będzie zaś notyfikowanie zaproponowanych rozwiązań w Komisji Europejskiej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/TVP Info/gov.pl/d vey/w kj

facebook
by e-smart.pl