Jest wstępne porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego

Kontrolerzy – porozumienie – PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że zostało zawarte wstępne porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego dotyczące regulaminu pracy i wynagradzania. Obie strony w ramach rokowań wstępnie porozumiały się w zakresie zmian postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury. Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez Związek Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów. Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami. Jak informuje PAŻP w komunikacie, strony dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla kontrolerów – 150 godzin w roku, a dla pracowników służby informacji powietrznej 240 godzin w roku. Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne będzie wyłącznie za zgodą danego pracownika. Ponadto, jak przekazano w komunikacie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez związkowców. Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi. Pod koniec kwietnia kontrolerzy zawarli porozumienie, dzięki któremu nie doszło do paraliżu na polskim niebie. Przedmiotem sporu była wysokość wynagrodzeń i warunki pracy. Obie strony zadeklarowały, że wypracują ostateczne porozumienie do 10 lipca. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Pszoniak/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl