Instytut Ordo Iuris przedstawił raport poświęcony problemowi tzw. gender pay gap

Instytut Ordo Iuris – gender pay gap – luka płacowa i dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy Instytut Ordo Iuris przedstawił raport ekspertów poświęcony problemowi tzw. „gender pay gap” dotyczący nierówności w poziomie średnich płac kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz sposobów ich zwalczania. Według Ordo Iuris instytucje międzynarodowe nawołują do walki z dyskryminacją kobiet, nie podejmując wcześniejszych działań na rzecz równouprawnienia czy eliminacji niesprawiedliwych ograniczeń prawnych. Współautorka raportu pt. „Luka płacowa i dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy” Gabriela Szewczuk podkreśliła, że o wysokości wynagrodzenia decydują indywidualne cechy i preferencje zawodowe kobiet i mężczyzn. „Preferencje kobiet znacznie różnią się od preferencji zawodowych mężczyzn. Kobiety preferują raczej zajęcia związane z opieką, z relacjami międzyludzkimi, które nie niosą ze sobą nadmiernego poziomu stresu, ryzyka czy rywalizacji. Wolą pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, rzadziej biorą nadgodziny – to wszystko ostatecznie powoduje, że poziom zarobków kobiet faktycznie jest niższy od poziomu zarobków mężczyzn” – stwierdziła Gabriela Szewczuk. Jej zdaniem „to nie jest efektem dyskryminacji przez konkretnych pracodawców, na konkretnych stanowiskach, ale jest efektem wyborów zawodowych, preferencji oraz uzdolnień pracowników”. W opinii współautora raportu doktora Filipa Furmana Unia Europejska zakłada, że różnicowanie pracowników obojga płci jest synonimem dyskryminacji. „Określa się tym mianem różnice w stanowiskach, zatrudnieniach czy w płacach, podczas gdy decydujący wpływ na poziom płac mają kwalifikacje i produktywność, czyli są to elementy, które są rezultatem działań. Widzimy tutaj różnicę pomiędzy płciami, które częściej lub rzadziej występują w pewnych grupach, takich jak: chęć z rezygnacji z pracy zawodowej jeśli zarobki współmałżonka pozwoliłyby na utrzymanie rodziny – znaczna przewaga wśród grupy kobiet. Podobnie praca w niepełnym wymiarze, nadgodziny, weekendy, także postrzeganie elastyczności pracy jako ważniejszych od poziomu zarobków” – podkreślił doktor Filip Furman. Raport odnosi się do danych Eurostatu z 2019 roku, który wykazuje różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę mężczyzn i kobiet w 27 państwach Unii Europejskiej, która wyniosła przeciętnie 14,1 proc. Natomiast w Polsce wartość luki w płacach na godzinę według metodologii Eurostatu wyniosła 8,5 proc., co stawia Polskę w czołówce państw z najniższą luką płacową. Raport „Luka płacowa i dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy. Dyskusja pracodawców i pracowników wokół rzeczywistych przyczyn nierówności” zamieszczony jest na stronie ordoiuris.pl.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl