„Głos Szczeciński”: Wiceminister M. Gróbarczyk – znowelizowana ustawa zabezpiecza infrastrukturę krytyczną w portach

„Głos Szczeciński” – MI – wiceminister M. Gróbarczyk – infrastruktura krytyczna – prawo – bezpieczeństwo Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w wywiadzie dla dziennika regionalnego „Głos Szczeciński” podkreślił, że zmiany wprowadzone do Ustawy o bezpieczeństwie morskim zabezpieczają portową infrastrukturę krytyczną, chroniąc strategiczne interesy Polski. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Marek Gróbarczyk powiedział, że w myśl nowych przepisów, kiedy jeden z udziałowców bądź właściciel infrastruktury krytycznej – do której należą między innymi terminale paliwowe – chce zbyć udziały swojej spółki, musi poinformować o tym pod rygorem nieważności umowy zarząd danego portu. Na tej podstawie zarząd portu ma prawo pierwokupu udziałów po wycenie i na warunkach rynkowych. Wiceminister przypomniał, że podobne rozwiązania obowiązują w portach w zakresie nabywania gruntów. Wiceszef resortu infrastruktury wyjaśnił, że przepisy stanowią, że „jeżeli cena żądana przez zbywającego jest rażąco wysoka lub rażąco niska, to zarząd portu ma prawo wnieść sprawę do sądu i to sąd ustala cenę”. Podkreślił, że na taką transakcję „zarząd portu musi mieć pieniądze”, ponieważ chodzi o infrastrukturę krytyczną. Jednocześnie zaakcentował troskę o – jak to ujął – „bezwzględną ochronę własności prywatnej”. „Mówimy o prywatnej własności, więc nikt tego nie przejmuje, nikt nie chce tego po zaniżonej cenie kupić, wywłaszczyć” – podkreślił wiceminister. Marek Gróbarczyk powiedział, że nowelizacja chroni przed sytuacjami niejasnymi. Zwrócił uwagę, że rosyjski „Gazprom, stosując różnego rodzaju metody, na przykład poprzez wykup spółek, zainwestował w wiele biznesów na Zachodzie. Zrobił to tak, że nikt nie wie, że to Gazprom jest prawdziwym ich właścicielem”. Pytany o bezpieczeństwo polskiej infrastruktury krytycznej w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie, wiceminister powiedział, że to, co się stało z Nord Stream wskazuje, że żadna Polska instalacja nie jest bezpieczna i musi być szczególnie chroniona. W związku z tym właśnie ustawa o bezpieczeństwie morskim przyjęła poprawki MSWiA, które pozwalają wyznaczyć specjalną strefę wokół obiektów o szczególnym znaczeniu, na przykład gazoportu. „Można będzie wyłączyć całkowicie z możliwości poruszania się w odległości 200 metrów od takiego obiektu na okoliczność zagrożenia. Tę decyzję podejmuje wojewoda” – powiedział Marek Gróbarczyk „Głosowi Szczecińskiemu”. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gs24.pl/d jl/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl