Do Sejmu wpłynął projekt umożliwiający reakcję wojska na ataki na infrastrukturę krytyczną

Sejm-rząd-infrastruktura krytyczna Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Dotyczy on zapewnienia możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu. Chodzi przede wszystkim o Baltic Pipe. Projekt przewiduje m.in., że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Dopuszcza również możliwość zniszczenia obcego cywilnego statku powietrznego w przypadku ataku terrorystycznego z jego użyciem. Projekt rozszerza również obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu na całość polskich obszarów morskich. Zakłada też powstanie stałej bazy dla jednostek Straży Granicznej na terenie basenu portowego w Świnoujściu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/i pcz/w zr

facebook
by e-smart.pl