CMWP SDP: Przedstawiono wyniki Raportu na temat pracy dziennikarzy w Polska Press do 2020

CMWP SDP – Kurier Wnet – raport – Polska Press Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Kurier WNET przedstawili wyniki raportu na temat pracy dziennikarzy w Polska Press do 2020 roku, po przejęciu wydawnictwa przez niemieckiego właściciela z Passau. Raport stanowi analizę projektu badawczego dotyczącego warunków pracy dziennikarzy, wolności słowa oraz stosunków redakcyjnych w grupie medialnej Polska Press. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich doktor Jolanta Hajdasz, zaznacza, że ankietowani dziennikarze w większości oceniali sytuację pracowniczą po przejęciu przez niemieckiego potentata jako nieakceptowalną. „Siedemdziesiąt dwa procent respondentów, zdecydowana większość odpowiedziała jednoznacznie: sytuacja pogorszyła się. Dla jedenastu osób czyli czternastu procent pozostała bez zmiany. Pięć osób nie pamięta lub nie udzieliło odpowiedzi. Dla pięciu procent, czyli czterech osób sytuacja poprawiła się. Prawie wszyscy, którym sytuacja się pogorszyła mówią: pogorszyła się atmosfera w pracy, zacząłem mniej zarabiać oraz że pogorszyły się relacje z przełożonymi.”- przytacza dane doktor Jolanta Hajdasz. Raport to również ocena dotycząca strategii redakcyjnej w sprawach politycznych, społecznych, gospodarczych i religijnych. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński oraz redaktor naczelny Kuriera WNET przywołuje słowa jednego z ankietowanych dziennikarzy. „Gazeta zdecydowanie zmieniła narracje na antypolską. Prawica była zawsze przedstawiana jako zaściankowa, nietolerancyjna, homofobiczna i faszystowska. Kościół jako siedlisko pedofilii a opozycja była pokazywana w pozytywnym świetle. Wywiady były przeprowadzane ze specjalistami, którzy mieli jasno określony światopogląd i liberalno- lewicowe poglądy. Gazeta straciła swój polski, regionalny charakter. Nawet życzenia na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc zmieniły swój charakter, gdyż grafika nie przypominała o charakterze tych świąt, co oburzało czytelników.” – cytuje dziennikarza z raportu, prezes SDP.Raport zawiera pojedyncze dziennikarskie wypowiedzi i opinie zawarte w 78 ankietach. Ukazują one realia pracy dziennikarzy w mediach po tzw. prywatyzacji. Ankietowani dziennikarze na pytanie o pozycję zawodową w gazecie Polska Press w czasie, w której w niej pracowali, oceniali w 59 procentach: negatywnie. Z kolei 76 procent dziennikarzy oceniało pozycję zawodową w kontekście warunków socjalnych: za złą. Kurier WNET we współpracy z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zrealizował w kwietniu b.r. projekt badawczy, który objął dziennikarzy pracujących w gazetach i portalach regionalnych należących do Polska Press sp. z o.o., i który za cel postawił sobie próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o warunki ich pracy i relacje wewnątrz zespołów redakcyjnych oraz realizacji zasady wolności słowa, po tym jak zostały one przejęte przez niemieckiego wydawcę.Raport dostępny jest na stronie Centrum Monitoringu Wolności Prasy: cmwp.sdp.pl.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ # Wosiek/i wz/w kj

by e-smart.pl