Bp Krzysztof Wętkowski mianowany biskupem diecezji włocławskiej

bp K. Wętkowski – Włocławek – nominacja Biskup Krzysztof Wętkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej, został mianowany biskupem diecezji włocławskiej. Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Decyzję papieża ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska. Biskup Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). W 1989 roku podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem do spraw środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Był również wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 2012 roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego do spraw Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ BP KEP/ #Jędrzejczyk/i ms/w mt

facebook
by e-smart.pl