Badanie NID: Polacy są świadomi wartości dziedzictwa, ale wciąż za rzadko z nim obcują

NID – badanie – dziedzictwo 83% Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo i jego ochrony, 74% ma świadomość pojęcia „dziedzictwo” i uważa je za ważne, 40% deklaruje, że osobiście dba o dziedzictwo, a 3/4 społeczeństwa uważa, że warto inwestować w ten cel publiczne pieniądze – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Profesor Magdalena Gawin – generalna konserwator zabytków i wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu komentując wyniki badania podkreśliła, że zmienił się stosunek Polaków do dziedzictwa i Polacy chcą jego zachowania. „Od okresu transformacji, kiedy nam się wszystkim wydawało, że w zasadzie rozwój ekonomiczny usprawiedliwia wszystko – wyburzanie albo przekształcanie zabytków, do dzisiejszego dnia, kiedy powstały bardzo silne ruchy miejskie, które walczą o zachowanie dziedzictwa, które nie przejawiają tendencji, że wszystko to, co odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach ma przepaść w związku z rozwojem Polski” – podkreśliła Magdalena Gawin. Wskazała, że Polacy bardzo jasno formułują jeden zasadniczy postulat: rozwój kraju, rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny powinien się odbywać przy zachowaniu istniejącego dziedzictwa. Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski podkreślił, że badanie pozwoliło lepiej poznać stosunek Polaków do dziedzictwa i w związku z tym bardziej skutecznie docierać do nich z wiedzą na ten temat. Z badania wynika, że Polacy najczęściej kojarzą dziedzictwo z zabytkami i dorobkiem historycznym, jak również tradycją, praktykami, obrzędami, rytuałami, zwyczajami, wierzeniami, elementami kultury i dziełami sztuki. Zdaniem większości, bez dziedzictwa kulturowego świat byłby ubogi, szary, jednolity i bez wyrazu. Dziedzictwo buduje różnorodność i napędza rozwój oraz wymianę myśli. Z badania wynika, że Polacy lubią zwiedzać, choć zwykle mają na to czas 1-2 razy w roku. 59% respondentów zadeklarowało odwiedzanie miejsc związanych z dziedzictwem. 6% spośród nich zwiedza takie miejsca minimum raz w miesiącu, 58% przynajmniej raz w roku, a 39% robi to 1-2 razy w roku. Zwiedzanie jest jedną z najpopularniejszych form obcowania Polaków z kulturą. Celem badania przeprowadzonego w grudniu 2020 roku była segmentacja psychograficzna Polaków pod kątem ich nastawienia do dziedzictwa, a w konsekwencji wsparcie promotorów kultury i dziedzictwa w promocji ich misji i działalności. Według badanych, formy propagowania dziedzictwa muszą być dopasowane do współczesnego odbiorcy, a przekaz na temat kultury i dziedzictwa powinien być dostępny multikanałowo, na żądanie i na światowym poziomie. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ #Piotrowska/i wz/w mt

facebook
by e-smart.pl