Anna Moskwa o dopłatach do węgla

Sejm – węgiel – Anna Moskwa – komisja energii W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Wprowadza ona rozwiązania dla odbiorców niektórych paliw – jak węgiel kamienny, brykiet, pelet – zawierających co najmniej 85 procent węgla kamiennego. Rano projektem zajęła się sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych. Przedstawiła go minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak mówiła, po wprowadzeniu embarga na sprowadzany z Rosji węgiel od 16. kwietnia konieczne jest zastąpienie go z innych kierunków. Dodała, że w ostatnim czasie ceny węgla importowanego drogą morską wzrosły. Minister wyjaśniła, że ze względu na powyższe czynniki, rząd wprowadza instrumenty, które zapewnią „dobrą cenę węgla na poziomie odbiorcy i rekompensaty na poziomie dostawcy”. Jak mówiła, projekt przewiduje rekompensaty – do 750 złotych na tonie – dla dostawców węgla kamiennego, którzy zaoferują go po cenie ustawowej. „Importer przystępując do programu deklaruje, że nie sprzeda węgla dla odbiorcy końcowego po cenie wyższej niż cena GUS z roku ostatniego, czyli to jest 996 złotych. Oczywiście jeżeli zdecyduje się sprzedać taniej, może to zrobić” – powiedziała. Anna Moskwa powiedziała, że zarządca rozliczeń będzie na bieżąco rejestrował te podmioty i informował również za naszym pośrednictwem o podmiotach, które przystąpiły do programu i gwarantują cenę na poziomie 996 złotych i 60 groszy. Dodała, że odbiorca będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający zarejestrowanie w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Na rekompensaty do zakupu węgla rząd przewidział w budżecie państwa maksymalnie 3 miliardy złotych. Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw zaplanowano na 20.00.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/ w gaj

facebook
by e-smart.pl